Zubni implantati

Zubni implantati ili implanti su titanijumski šrafovi koji se ugrađuju u viličnu kost gde nedostaje jedan ili više zuba. Na taj način zamenjuju funkciju prirodnog korena zuba.

Postoje brojna pitanja u vezi sa dentalnim implantima, a mi ćemo nastojati da odgovorimo na najvažnija.

1. Titanijumski zubni implantati / implanti – Koja su njihova svojstva?

Titanijumski zubni implanti se izrađuju najčešće od čistog titana. Uz njegovu površinu prisno prianjaju ćelije kosti koje ga čvrsto drže.

Uspešnost titanijumskog implanta je u tome što ga organizam u oko 97 % slučajeva ne prepoznaje kao strano telo i zato ga ne odbacuje.

2. Šta je bitno kod odabira implantata?

Važno je izabrati implantat renomiranog proizvođača, koji je stekao potvrdu kvaliteta uspešnom višedecenijskom primenom u stomatološkoj praksi širom sveta.

Takođe, bitno je i da proizvođač implanata bude stabilna firma, koja neće prestati sa proizvodnjom rezervnih delova što se šrafe na ugrađeni implant.

U Stomatološkoj ordinaciji Dental centar Slavija koristimo samo implantate renomiranih, najkvalitetnijih proizvođača Straumann, Nobel Biocare i Alpha Bio.

3. Postoje li kontraindikacije za ugradnju implantata?

Na prvom pregledu, anamnezom se utvrđuje da li ima nekih kontraindikacija za ugradnju implanta. To može biti:

 • šećerna bolest (dijabetes);
 • hemioterapija posle tumora;
 • zračenje dela vilice gde bi trebalo ugraditi implant;
 • izuzetno loša oralna higijena i dr.
 • osteoporoza

4. Koji rendgenski snimak je potrebno napraviti pre ugradnje implanta?

3D snimak je kod planiranja ugradnje implanta obavezno dijagnostičko sredstvo. Pored kvaliteta kosti, 3D snimak vilice pokazuje njenu širinu i debljinu. Na njemu se vidi i udaljenost bitnih struktura (maksilarni sinus u gornjoj vilici i vilični živac u donjoj vilici) od mesta gde treba ugraditi implante.

Na osnovu 3D snimka se pomoću specijalnog kompjuterskog programa odrede najpovoljnija mesta u vilici za planiranu ugradnju implanta.

5. Zubni implanti – U kojoj vilici je kost bolja za implantološki zahvat?

Kost u gornjoj vilici je slabijeg kvaliteta jer ima sunđerastu strukturu i manje je čvrstine od kosti u donjoj vilici. Kost donje vilice je kompaktnija (gušća) i samim tim dosta čvršća. To znači da je pogodnija za ugradnju implanta.

6. Šta ako nema dovoljno vilične kosti za ugradnju implanta?

Ukoliko nema dovoljno kosti na mestu gde bi trebalo ugraditi implante, nju je moguće nadograditi veštačkom kosti ili autotransplantatom koštanog tkiva. Autotransplant se uzima sa nekog drugog mesta na vilici pacijenta, gde je to najpogodnije.

7. Kako se ugrađuju zubni implanti / implantati?

Pre početka ugradnje implanta, daje se lokalna anestezija i sam operativni tok je potpuno bezbolan.

Po dejstvu anestezije, pravi se rez na desnima i pristupa se viličnoj kosti. Zatim se specijalnim frezama napravi ležište implanta u koje se on ušrafi specijalnim instrumentom.

Na kraju se desni ušiju koncem, koji može biti i resorbujući (sam otpada posle desetak dana).

8. Koliko dugo traje ugradnja implanta / implantata?

Kad ima dovoljno kosti, ugradnja implanta obično traje od 30 minuta do 1 sat i 30 minuta, u zavisnosti od toga koliko se implanta ugrađuje.

9. Da li je moguće ugraditi implantat bez ugradnje veštačke kosti kad mu smeta donjovilični živac?

Implantološki zahvat je moguć ako se lateralizacijom (pomeranjem) donjoviličnog živca dobije dovoljna visina kosti za ugradnju implantata odgovarajuće dužine. Ovom metodom se izbegava nadogradnja vilice veštačkom kosti. Osim toga, nije potrebno čekati nekoliko meseci da kost sraste sa vilicom. Na taj način nije potreban ni ponovni dolazak pacijenta na ugradnju implanta.

Ovaj način ugradnje je naročito pogodan za pacijente iz drugih zemalja. Međutim, ova metoda je dosta zahtevna, pa je veoma mali broj implantologa primenjuje.

Kad u gornjoj vilici postoji tanak sloj kosti prema viličnom sinusu, moguće je istovremeno ugraditi i implant i veštačku kost. To je takođe velika pogodnost za pacijente koji dolaze iz inostranstva.

Šta je all on 4 (sve na četiri implanta)?

To je metoda kojom se ugrađuju četiri implanta od kojih su dva pod uglom i na koje se može postaviti protetska nadoknada za 12 zuba.

Ova metoda se primenjuje u gornjoj vilici kada nema dovoljno debljine kosti ispod viličnog sinusa da se implantat postavi vertikalno, a ima dovoljno visine i širine kosti da se oni postave pod uglom. Na ovaj način se može izbeći sinus lift (nadogradnja kosti ispod sinusa).

U donjoj vilici se ova metoda koristi kada nema dovoljno visine kosti iznad donjeviličnog živca da se implanti postave vertikalno. Tada se, sa svake strane vilice, krajnji implantati postavljaju koso i izbegava se povreda donjeviličnog živca. Na ovaj način se izbegava nadogradnja vilične kosti ili pomeranje donjeviličnog živca što je dosta zahtevna hirurška metoda.

Implantologija ugradnja implanta - Dental centar Slavija
ŠEMATSKI PRIKAZ ALL ON 4

10. Posle ugradnje implanta, kada se postavlja definitivni protetski rad?

Posle tri do šest meseci, na implante se postavlja (šrafi) definitivni protetski rad. To može biti neka od sledećih protetskih nadoknada:

 • krunica;
 • most;
 • proteza.

Postoji mogućnost da se implanti opterete neposredno posle ugradnje i odmah završi protetski rad. U Stomatološkoj ordinaciji Dental centar Slavija savetujemo da se sačeka tri do šest meseci kako bi došlo do osteointegracije.

Posle tog vremena se novim rendgenskim snimkom proverava da li je došlo do osteointegracije i da li implant stoji čvrsto u vilici. Onda se pristupa postupku izrade definitivne protetske nadoknade: krunice, mosta ili proteze. Ove nadoknade se za implantate pričvršćuju specijalnim šrafovima.

11. Zubni implanti – Da li posle njihove ugradnje ima otoka i bolova?

Tokom nekoliko dana posle ugradnje implanta, može doći do manjeg otoka desni i slabijeg bola. Međutim, on se lako otklanja uzimanjem analgetika (leka protiv bolova).

12. Šta je sinus lift?

Sinus lift je metoda kojom se, kod nedovoljne debljine kosti ispod viličnog sinusa, sluzokoža poda sinusa podiže. Potom se ispod nje postavlja veštačka kost ili kost pacijenta uzeta sa nekog dela vilice. Ova intervencija za cilj ima omogućavanje ugradnje implanta.

Kod ove metode implant se može ugraditi odmah po postavljanju veštačke kosti ili se prvo sačeka da veštačka kost ili autotransplantat srastu sa kosti poda sinusa.

13. Šta se radi u slučaju kada se implant mora izvaditi?

U slučaju infekcije koja se ne može sanirati, implant se vadi specijalnim instrumentom. Kost se zatim sanira i ležište implanta popunjava veštačkom kosti. Kasnije se implant može ponovo ugraditi na isto mesto.

14. Kako se održava oralna higijena posle postavljanja implantata?

Kod implanta je vrlo bitna oralna higijena. Ona se dobro održava malim kućnim aparatom Waterpik-om, koji izbacuje mlaz vode oko implanta. Uz njega, trebalo bi koristiti i specijalne interdentalne četkice u obliku jelke, koje se mogu pronaći u apotekama i drogerijama.

15. Zubni implantati – Šta je važno posle postavljanja definitivnog protetskog rada na njima?

Najvažnije je redovno dolaziti na kontrole u vremenskim razmacima koje stomatolog odredi. Ovo je posebno bitno u početku kako bi se eventualne infekcije oko implantata ili na desnima mogle blagovremeno lečiti. U slučaju da se ne dođe na vreme, infekcija može dublje prodreti i oštetiti kost oko implantata. Ukoliko imate bilo koji dentalni problem, u našoj ordinaciji možete dobiti besplatan savet i mišljenje našeg iskusnog i stručnog tima. Tom prilikom saznaćete koje bi bilo najbolje rešenje u konkretnom slučaju.

16. Zubni implantati – Kada se može izbeći njihova ugradnja?

Postoje slučajevi u kojima je svrsishodnije određenim oralnohirurškim intervencijama spasiti oboleli zub i na taj način izbeći ugradnju implanta. Tako se istovremeno znatno smanjuju troškovi stomatoloških usluga. To su sledeći problemi:
 1. Kad su na vrhovima korena zuba prisutni infektivni procesi (apces ili cista), koje je moguće lečiti apikotomijom .
 2. Kad između višekorenih zuba postoji resorpcija kosti ili cista koja se hirurški može lečiti separacijom krunice zuba i korenova.
 3. Kad je kod višekorenih zuba jedan koren zahvaćen parodontopatijom i ne postoji mogućnost lečenja, on se postupkom hemisekcije vadi. Tom prilikom se zdravi korenovi zadržavaju i na njima je moguće postaviti estetsku protetsku nadoknadu.
 4. Kad na jednoj strani zuba postoji dubok koštani džep, a na druge tri strane je kost očuvana. Tada je moguće popunjavanje koštanog džepa veštačkom kosti ili autotransplantatom. Na taj način se zub spasava od vađenja.
Bilo koji problem u vezi sa zubima i vilicama da imate, specijalisti izuzetnog znanja i iskustva Stomatološke ordinacije Dental centar Slavija odgovoriće na sva vaša pitanja i potrebe. Posebno ističemo da smo jedna od retkih ordinacija koja više od trideset godina uspešno izvodi mnogobrojne hirurške intervencije u opštoj anesteziji. Anesteziju sprovodi anesteziolog sa ogromnim internacionalnim iskustvom, tako da smo mi jedan uigran tim specijalista koji je spreman da odgovori na svaki zahvat iz oblasti implantologije i oralne hirurgije.