CAD-CAM tehnologija

Šta je to CAD-CAM tehnologija u stomatologiji?

Skraćenica CAD na engleskom  jeziku je Computer Aided Design. U praksi to znači pomoću specijalnog softvera kompjuterski dizajniran (izmodeliran) protetski rad.

Skracenica CAM na engleskom jeziku je Computer Aided Manufacturing što bi značilo kompjuterom vođena (upravljana) izrada protetskog rada pomoću frez mašine.

Šta se ovom tehnologijom izrađuje u stomatološkoj protetici ?

Ovom tehnologijom se prave krunice, mostovi, inleji, onleji, viniri i vizil proteze. Takođe se mogu raditi provizorne krunice i mostovi iz diskova od plastike.

Koji materijali se koriste za izradu ovih protetskih nadoknada?

U ovoj tehnologiji za izradu protetskih nadoknada koristi se cirkon, keramika i retko metal.

Cirkon, keramika i metal se proizvode u  obliku diskova fiksnog prečnika i različitih debljina. Cirkonski i keramički diskovi se koriste uglavnom za izradu mostova.

CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
IZGLED CIRKONSKOG NOVOG DISKA
CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
DISK NA KOME SU IZFREZOVANI MOSTOVI I KRUNICE
CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
PLASTIČNI DISKOVI ZA PRIVREMENE KRUNICE I MOSTOVE

Za izradu pojedinačnih krunica, inleja, onleja i vinira koriste manje keramičke kockice. Kockice se izrađuju različitih čvrstina i hemijskog sastava i namenjene su za različite rekonstrukcije zuba.

CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
KERAMIČKE KOCKICE ZA INLEJE, ONLEJE I KRUNICE
CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
METALNE KOCKICE ZA METALOKERAMIČKE  KRUNICE

Metalni diskovi se koriste uglavnom za izradu podloga za proteze.

Kako se CAD-CAM tehnologijom izrađuju protetske nadoknade?

Posle brušenja zuba, stomatolog uzima otisak brušenih zuba otisnim masama. 

Na osnovu snimka brušenih zuba, zubni tehničar pristupa kompjuterskom modeliranju pomoću specijalnog programskog softvera. Modeliranje može biti za izradu konstrukcije za krunicu ili most, na koju se kasnije peče keramika, ili za izradu krunice ili mosta od punog materijala kao definitivni rad. Ovaj deo posla se označava skraćenicom CAD.

CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
KOMPJUTERSKO MODELOVANJE CIRKONSKOG MOSTA

 

Kada je izmodelirao na kompjuteru željeni oblik protetskog rada, zubni tehničar ili stomatolog preko kompjutera daje komandu frez mašini, da iz diska ili kockice odabranog materijala izreže željeni oblik. Ovaj deo rada je CAD ili kompjuterom upravljana izrada.

 

CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
NAŠA PRVA FREZ MAŠINA IZ 2010. GODINE
CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
DRUGA NAJNOVIJA VHF FREZ MAŠINA
CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
SIMENSOVA FREZ MAŠINA ZA IZRADU POJEDINAČNIH KRUNICA, INLEJA I ONLEJA

Kakav je dalji postupak kad frez mašina izreže zadatu formu cirkona?

Izrezane krunice, mostovi ili viniri sada se iz frez mašine prenose u peć za sinterovanje, gde na određenoj temperature, posle određenog vremena, sinterovanjem postaju dovoljno čvrsti da mogu podneti pritiske koje proizvode sile žvakanja.

Kod sinterovanja cirkon se malo skupi, zato na svakom disku piše koji je koeficijent skupljanja i ti parametri se unesu u program kako bi se taj koeficijent kompenzovao i dobila tačno u mikronima mera koja odgovara otisku i veličini struganih zuba.

Posle sinterovanja konstrukcija se proba u ustima na zubima pacijenta.

CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
PEĆ ZA SINTEROVANJE
CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
PROBA CIRKONSKE KONSTRUKCIJE U USTIMA
CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
GOTOV CIRKON KERAMIČKI MOST

 

Ako je sve u redu prelazi se na pečenje keramike na cirkonskoj konstrukciji, čime se postiže zadovoljavajuća forma i boja zuba.

 

CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
Deo laboratorije za pečenje keramike

Koje su prednosti CAD -CAM tehnologije ?

Izradom protetskih radova  ovom tehnologijom postižu se vrlo precizni radovi.

Materijali od kojih su izrađeni su biokompatibilni i ne izazivaju alergije.

Ne izazivaju prebojenost gingive.

Izrada ovih nadoknada je brza, jer posle kompjuterskog modeliranja, da se komanda frez mašini da frezuje krunicu, most, vinir ili inlej i mašina to sama odrađuje bez obaveze prisustva zubnog tehničara.

Na kompjuteru pre izrade protetskog rada može se virtuelno simulirati izgled budućeg protetskog rada kako bi izgledao u ustima pacijenta, tako da je moguće vršiti korekcije dok se ne dobije zadovoljavajuća forma i boja protetskog rada.

Mi smo 2010. uvezli za našu laboratoriju kompjuterski softver firme 3Shape i frez mašinu Jena. Zbog obima posla koji obavljamo za više zubotehničkih laboratorija i stomatoloških ordinacija, u međuvremenu smo našu laboratoriju proširili za još dve frez mašine i peći za sinterovanje.

Sada smo u mogućnosti da svaku protetsku nadoknadu u CAD-CAM tehnologiji završino za 24 sata. Telefon laboratorije je +381 64 0636817.

 

CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
KERAMIČKI DISKOVI
CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
KERAMIČKI DISKOVI
CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
Plastični diskovi

Laboratorija ima na lageru veliku količinu diskova različitih boja i debljina, tako da smo u mogućnosti svaki rad da uradimo u roku od 24 časa.

Dugi niz godina uspešno sarađujemo i sa zubotehničkom laboratorijom Labor Plus – tel. 063 359 202.

CAD-CAM tehnologija - Dental centar Slavija
DEO ZUBOTEHNIČKE LABORATORIJE - LABOR PLUS