Bisekcija

Bisekcija je intervencija koja spada u domen oralne hirurgije i pod kojom se podrazumeva separacija (odvajanje) korenova zuba.

Kada se izvodi bisekcija (separacija korenova zuba)?

U slučajevima kada kod višekorenih zuba postoji intraradikularni (međukorenski) koštani džep ili intraradikularna cista, takvi zubi često bivaju izvađeni. Ipak, moguće je sačuvati ih upravo bisekcijom.

Bisekcija – Postupak izvođenja

Bisekcija obuhvata vertikalno presecanje krunice zuba i razdvajanje korenova datog zuba. Tom prilikom se obradi koštani džep i uradi gingivektomija. Gingivektomija je potrebna da bi desni lepo srasle oko razdvojenih korenova i da bi se sprečio dalji prodor infekcije oko korenova.
Ako korenovi zuba nisu ranije lečeni, tj. ako je zub vitalan (živ), uradi se ekstirpacija (vađenje) živca i punjenje kanala korenova.

Nekoliko dana dana kasnije, na tim korenovima se postavljaju metalne nadogradnje. Na njih se zatim cementira krunica ili most (metalokeramička ili cirkonska). Ova krunica funkcionalno i estetski odgovara krunici prirodnog zuba, koji je prethodno morao biti separiran.

 

Posle bisekcije i lečenja korenova molara cementirane livene nadogradnje.

Separirani korenovi zuba iskorišćeni kao nosači mosta i izbegnuta potreba ugradnje implanta.

 

Ovom jednostavnom oralnohirurškom i endodontskom terapijom (lečenjem korenova zuba), kao i protetskom nadoknadom (postavljanje krunice na razdvojene korenove), izbegava se vađenje zuba.

 

Postupak bisekcije - Dental centar Slavija
međukorenski koštani džep
Postupak bisekcije - Dental centar Slavija
uzdužno presečena krunica zuba i razdvojeni korenovi zuba
Postupak bisekcije - Dental centar Slavija
urađene cirkonske krunice na razdvojenim korenovima


Koja su alternativna rešenja u slučaju da se takav zub izvadi?

U slučaju da se zub izvadi, njega je moguće nadoknaditi ugradnjom implantata i postavljanjem krunice na njega, ili postavljanjem klasičnog mosta.

Kod izrade klasičnog mosta, mora se sastrugati (izbrusiti) jedan ili dva susedna zuba ako postoje. Takođe, na mestu izvađenog zuba s vremenom dolazi do resorpcije kosti. Ovo su glavni nedostaci zubnog mosta. Uz to, cena izrade ovakvog mosta je dva do tri puta viša.

Ugradnja implantata je bolje rešenje od nadoknade izvađenog zuba mostom, ali je implantat kao zamena korenu prirodnog zuba lošije rešenje i koštalo bi višestruko više.