ANESTEZIJA – opšta i lokalna

Anestezija potiče od grčke reči an estos što bi značilo bez osećaja. U svakodnevnoj stomatološkoj praksi najčešće se primenjuje kombinacija lokalne, površinske i infiltracione anestezije.

Primenom infiltracione lokalne anestezije prekida se u određenom regionu provođenje nervnih impulsa, i pacijent ne oseća bol u toj regiji, a pri tome mu je potpuno sačuvana svest. 

Kod vađenja pojedinačnih zuba ili endodontskog lečenja vitalnih zuba, mi u našem centru često primenjujemo intraligalnu anesteziju.

Šta je intraligmalna (periodontalna) anestezija?

Kod ove vrste anestezije anestetik se specijalnim špricem sa tankom i kratkom iglom pod povećanim pritiskom lagano ubrizgava u periodontalni prostor zuba. Ova vrsta anestezije može se izvoditi i sa aparatom koji pod kontrolisanim pritiskom ubrizgava anestetik u periodontalni prostor. Pre ubrizgavanja anestetika, prvo se anestetičkim sprejom anestezira sluzokoža i mesto uboda igle, tako da je ovaj način anestezije skoro potpuno bezbolan. Kod ove vrste anestezije potrebno je da se anestetik ubrizga makar sa dve suprotne strane zuba.

Opšta anestezija - Dental centar Slavija
ŠPRIC ZA PERIODONTALNU ANESTEZIJU
Opšta anestezija - Dental centar Slavija
APARAT ZA PERIODONTALNU ANESTEZIJU

Koje su prednosi ove vrste anestezije?

Kod ove vrste anestezije se praktično samo zub koji treba izvaditi ili na kome je potrebno izvršiti neki endodontski ili protetski zahvat.

Ova vrsta anestezije jako brzo deluje i ako se zub vadi isto tako jako brzo se gubi osećaj utrnulosti, jer krv koja se izliva u alveolu korena sa sobom ispere i ubrizgani anestetik.
Kod ove anestezije daje se vrlo mala količina anestetika (par kapi) jer više se i ne može ubrizgati u periodontalni prostor.

Ovaj vid anestezije je vrlo delotvoran, zato ga mi u našem centru često primenjujemo.

Kod stomatoloških hirurških zahvata pored lokalne infiltracione anestezije pacijentu se može dati i neki lek iz grupe sedativa kako bi smanjio osećaj straha i smirujuće delovao na pacijenta.

Opšta anestezija

Prvu uspešno izvedenu opštu anesteziju, izveo je javno američki stomatolog Vilijam Morton 1847. u bolnici u Masačusetsu primenjujući etar. Posle ove javne demonstracije vrlo brzo se svetom proširilo ovo revolucionarno otkriće.

Opšta anestezija - Dental centar Slavija
William T. G. Morton (1819 – 1868)

Šta se postiže opštom anestezijom?

Primenom nekih lekova (anestetika) koje anesteziolog aplicira intravenski (kroz venu) ili inhalaciono (preko organa za disanje) u organizam pacijenta, postiže se odsustvo bola (analgezija), odsustvo svesti (amnezija) i istovremena opuštenost (relaksacija) mišića.

Ko sprovodi opštu anesteziju?

Kod ove vrste anestezije pacijent je pod stalnom kontrolom specijaliste anesteziologa koji preko najsavremenijih aparata kontroliše vitalne funkcije pacijenta i ako je potrebno određenim lekovima u toku operacije održava pacijenta u optimalnom stanju.

Koje vrste opšte anestezije postoje?

Opšta anestezija se prema unosu anestetika deli na inhalacionu, intravenoznu i analgo sedirajucu.


Kako se sprovodi inhalaciona anestezija?

Inhalaciona anestezija se postiže unosom anestetika preko disajnih organa. Smesa anestetika se preko maske za disanje ili endotrahealnim tubusom unosi u pluća. Uz ove gasove za anesteziju dodaju se i lekovi za relaksaciju (opuštanje mišića).

Ovaj vid je najčešće primenjivani način opšte anestezije.

Kako se sprovodi intravenozna anestezija?

Intravenozna anestezija se postiže unosom anestetika u venu pacijenta. Ovom anestezijom se postiže brži efekat i jednostavna je za apliciranje. Ona se koristi uglavnom kod manjih i kraćih hirurških zahvata.

Šta karakteriše analgo sedirajucu anesteziju?

Analgo sedirajuca anestezija se izvodi ubrizgavanjem određenih lekova koji eliminišu bol kod pacijenta ali je on sve vreme svestan. Iako ne utiču na stanje svesti ovi lekovi mogu uticati na amneziju pa se pacijenti ne sećaju događaja za vreme same hirurške intervencije.
I ovu vrstu anestezije sprovodi anesteziolog specijalista koji sve vreme operativnog zahvata prati sve vitalne funkcije pacijenta.

Pre više od trideset godina, mi smo u Specijalističkom centru Slavija bili prva i jedina privatna ordinacija u kojoj su izvođene hirurške intervencije iz oblasti oralne i maksilofacijalne hirurgije, u opštoj anesteziji.

Par godina smo primenjivali opštu anesteziju na ovom Dregerovom aparatu koji više od 30 godina u našoj ordinaciji stoji kao uspomena i muzejski primerak.

Danas naravno po potrebi, intervencije iz oblasti oralne hirurgije, izvodimo korišćenjem modernog aparata, a anesteziju sprovodi anesteziolog sa velikim internacionalnim iskustvom.

Opšta anestezija - Dental centar Slavija
APARAT ZA OPŠTU ANESTEZIJU
Opšta anestezija - Dental centar Slavija
ORMAN SA MEDIKAMENTIMA I KONCIMA ZA OPŠTU ANESTEZIJU