Specijalistički tim Dental Centra Slavija čine dr Zvonko Ostojić, prof. dr Budimir Mileusnić, dr Dragana Ostojić i dr Anna Protić.

Dr Zvonko Ostojić - Dental centar Slavija

Dr Zvonko Ostojić

Specijalista oralne hirurgije i implantologije
Preko 30 godina iskustva

 

Dr Zvonko Ostojić

Specijalista oralne hirurgije i implantologije

OBRAZOVANJE

 • Diplomirao na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
 • Ostvario staž na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • Završio specijalizaciju oralne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.
 • Nostrifikovao titulu doktor stomatologije u Nemačkoj.

RADNO ISKUSTVO

 • Proveo šest godina u Nemačkoj radeći kao stomatolog u ordinaciji potpredsednika Zubno-lekarske komore Niedersachen (Nemačka), doktora Horsta Benekea (nem. Horst Benecke). Tokom boravka u Nemačkoj, edukuje se i obučava na više kurseva i seminara iz oblasti oralne implantologije i estetske protetike. Stečena znanja primenjuje u svakodnevnoj praksi.
 • Po povratku iz Nemačke, otvorio sopstvenu ordinaciju u Beogradu, u Ulici Save Kovačevića br. 53 (sada Mileševska ulica).
 • Nekoliko godina kasnije, otvara i drugu ordinaciju, pod nazivom Specijalistički centar Slavija, u Nemanjinoj ulici br. 36, gde se i danas nalazi. Delatnost ove ordinacije na početku je bila samo oralna hirurgija i implantologija.
 • U Specijalističkom centru Slavija, operiše sa više profesora Stomatološkog fakulteta u Beogradu, a najduže sa tadašnjim docentom, a sada profesorom dr Zoranom Stajčićem.
 • Od 2001 – 2004. Generalni direktor Galenike, najveće farmaceutske fabrike u Srbiji, gde se detaljno upoznaje sa proizvodnjom široke palete dentalnih proizvoda.

EDUKACIJA

 • Dva meseca edukacije na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Seguridad Francisco Franco u Barseloni (Španija).
 • Kurs za Linkow implantate u Dizeldorfu (Nemačka), kod profesora Leonarda Linkova iz SAD, pionira i tvorca implantologije.
 • Kurs iz implantologije u Hanoveru (Nemačka), kod profesora Grafelmana, tada najpoznatijeg nemačkog implantologa.
 • U Berlinu polaže ispit i dobija potvrdu o osposobljenosti da može otvoriti i voditi sopstvenu ordinaciju u Nemačkoj.
 • Obuka iz estetske protetike na implantatima u laboratoriji majstora zubne tehnike Horsta Pilavskog u Mepenu (Nemačka).
 • Kurs iz frez-tehnike u laboratoriji DOP Meppen (Nemačka).
 • Kurs ugradnje IMZ-implantata u Berlinu (Nemačka).
 • Tri meseca edukacije na odeljenju za implantologiju VMA (Vojnomedicinske akademije) u Beogradu, kod profesora Aleksandra Škundrića.
 • Kongres implantologa u Bolonji (Italija).
 • Evropski kongres maksilofacijalne hirurgije na Krfu (Grčka).
 • Kurs ugradnje Straumann implantata u Dizeldorfu (Nemačka).
 • U Srbiji prisustvuje većini kongresa, seminara i predavanja iz oblasti stomatologije i zubne tehnike.
 • Posećuje redovno sve stručne sajmove u Kelnu (Nemačka), gde se stalno upoznaje sa najnovijim dostignućima iz oblasti stomatologije i zubne tehnike.
Prof. dr Budimir Mileusnić - Dental centar Slavija

Prof. dr Budimir Mileusnić

Doktor stomatoloških nauka
Specijalista ortopedije vilica
Preko 30 godina iskustva

Prof. dr Budimir Mileusnić

Doktor stomatoloških nauka

OBRAZOVANJE

 • Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu.
 • Specijalizacija iz Ortopedije vilica na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu (VMA).
 • Magistarska teza.
 • Doktorska disertacija.

NAUČNA AKTIVNOST

 • Objavio 45 radova u domaćim i stranim naučnim časopisima.
 • Autor u jednom i koautor u drugom udžbeniku.
 • Održao veliki broj predavanja na kongresima i stručnim skupovima

NASTAVNA AKTIVNOST

 • Načelnik Odeljenja za ortopediju vilica Klinike za stomatologiju VMA.
 • Predavač na postdiplomskim studijama iz oblasti fiksne ortodoncije na Klinici za stomatologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.
 • Član specijalističke ispitne komisije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i na Klinici za stomatologiju VMA.
 • Član konzilijuma za deformitete na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu i na VMA.
 • Profesor ortopedije vilica na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.
 • Rukovodilac postdiplomske nastave iz predmeta Ortopedija vilica na Klinici za stomatologiju VMA.

OSTALE AKTIVNOSTI I PRIZNANJA

 • Član predsedništva Ortodontskog udruženja Srbije SLD u Beogradu.
 • Nosilac Povelje za posebne zasluge i doprinos razvoju ortodoncije u Srbiji.
Dr Anna Protić - Dental centar Slavija

Dr Anna Protić

Doktor stomatologije

Dr Anna Protić

Doktor stomatologije

OBRAZOVANJE

 • Diplomirala na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine.
 • Ostvarila lekarski staž u Domu zdravlja Novi Beograd 2009. godine.

RADNO ISKUSTVO

 • Od 2010. godine radi u Specijalističkom centru Slavija na poslovima endodoncije, konzervative i estetske protetike.

EDUKACIJA

 • Završila kurs u Nemačkoj iz CAD-CAM tehnologije za kompjutersku izradu cirkonskih krunica i mostova.
 • Svake godine prisustvuje različitim seminarima i predavanjima kako inostranih, tako i domaćih profesora.
 • Redovan je posetilac sajmova stomatološke i zubno-tehničke opreme i inovacija u Kelnu (Nemačka).

 

Dr Anna Protić programira izradu cirkonskih krunica u CAD-CAM kompjuterskoj tehnologiji.
Dr Anna Protić programira izradu cirkonskih krunica u CAD-CAM kompjuterskoj tehnologiji.