Protetika

Estetska zubna protetika

Zubna protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom nedostajućih zuba ili korekcijom postojećih zuba, uz maksimalni estetski efekat.

Protetske nadoknade se dele na fiksne, one koje se cementiraju na zubima nosačima i ne mogu se vaditi iz usta, i mobilne to jest one koje se mogu vaditi iz usta.

U fiksne zubne nadoknade spadaju navlake (krunice), mostovi, viniri (keramičke ljuspice) i onleji.

Protetika Dental centar Slavija

Krunice i mostovi

Zubna protetika - Dental centar Slavija

Zubne proteze