Estetska zubna protetika

“Iza svakog osmeha stoje zubi”
Confucius

Zubna protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom nedostajućih zuba ili korekcijom postojećih zuba, uz maksimalni estetski efekat.

Protetske nadoknade se dele na fiksne, one koje se cementiraju na zubima nosačima i ne mogu se vaditi iz usta, i mobilne to jest one koje se mogu vaditi iz usta.

U fiksne zubne nadoknade spadaju navlake (krunice), mostovi, viniri (keramičke ljuspice) i onleji.

Kako se izrađuju krunice (navlake)?

  1. Navlake (krunice) se prave kada je zub mnogo oštećen karijesom pa se zbog veličine defekta ne može restaurirati plombiranjem.
  2. Kod preloma zuba kada je nedostajući deo zuba moguće samo krunicom nadoknaditi.
  3. Krunice se još mogu stavljati na zube iz estetskih razloga, kada je boja zuba toliko promenjena da se drugim načinima ne mogu posvetliti.
  4. Kada su zubi prirodno iskrivljeni a jednostavnije ih je ispraviti krunicama nego ortodontski.

 

Šta su zubni mostovi?

Zubni mostovi su protetske nadoknade kojima se nadomeštaju nedostajući zubi između dva ili više zuba na koji se most cementira. Zubi na koje se most cementira su nosači mosta, oni moraju biti dovoljno jaki da mogu izdržati opterećenje koje proizvode sile žvakanja hrane na most.

Kako izgledaju zubni mostovi?

Zahvaljujući današnjoj najnovijoj tehnologiji (CAD-CAM) i aparatima, izradom zubnih mostova ne uspostavlja se samo funkcija nedostajućih zuba već se mogu postići takvi estetski rezultati da se protetske nadoknade ne razlikuju od prirodnih zuba.

Krunice i mostovi - Dental centar Slavija
ŠEMATSKI PRIKAZ MOSTA
Preuzeto Briana Hallisay

Od kog materijala se prave krunice i mostovi?

Po vrsti materijala od kog se danas proizvode, one mogu biti metalokeramičke, cirkonijum keramičke i cisto keramičke.

Metalokeramičke krunice i mostovi

Metalokeramicke krunice i mostovi se sastoje od specijalnog nerđajućeg metala koji je tako napravljen da se keramika koja se nanosi na njega, hemijski vezuje, prilikom pečenja u specijalnoj peći na temperaturi od oko 1000 stepeni. Kod metal keramičkih protetskih radova, metal kao vrlo tvrd materijal, praktično služi kao nosač keramike koja prekriva metal.

Metalokeramičke krunice i mostovi su već decenijama u upotrebi, njihova dobra osobina je što su jako čvrste pa mogu izdržati velike pritiske koji se stvaraju kod žvakanja hrane i što se estetski dobro mogu uklopiti sa bojom prirodnih zuba.

Krunice i mostovi - Dental centar Slavija
IZGLED METALOKERAMIČKOG MOSTA NA GIPSANOM MODELU
Krunice i mostovi - Dental centar Slavija
IZGLED METALOKERAMIČKOG MOSTA NA GIPSANOM MODELU

Cirkonkeramičke krunice i mostovi

ZnO2 je hemijska oznaka za cirkonijum oksid, mineral koji se koristi u svemirskim tehnologijama, kako u nekim granama medicine (za izradu veštačkih kukova), tako i u stomatologiji.

Cirkon keramičke krunice su novija tehnologija koja je svoju širu primenu u stomatologiji našla zadnjih desetak godina.

Kod cirkon keramičkih krunica i mostova cirkon je konstruktivni nosač preko koga se nanosi sloj keramike i peče u peći da bi se sjedinio sa cikonom, isto kao i kod metalokeramičkih radova.

Cirkon se isporučuje u obliku diskova razlicitih boja i debljine.

Iz ovih diskova, specijalnom (CAM-CAD) tehnologijom, frez mašina upravljana preko kompjutera reže iz cirkonskog diska potrebni oblik cirkona, koji je prethodno zubni tehničar na kompjuteru izmodelirao.

Krunice i mostovi - Dental centar Slavija
PRE
Krunice i mostovi - Dental centar Slavija
PROBA CIRKONSKE KONSTRUKCIJE U USTIMA
Krunice i mostovi - Dental centar Slavija
IZGLED ZAVRŠENOG CIRKONSKOKERAMIČKOG MOSTA

Prednosti cirkona kao materijala u stomatološkoj protetici

  1. Cirkon je dostupan u više boja koje su slične boji zuba tako da se kod nanošenja keramike moze postići veća translucencija i samim tim odlični estetski efekti, koji se ne razlikuju od izgleda prirodnog zuba.
  2. Vrlo velika preciznost cironskih konstrukcija jer se one izrađuju preko kompjuterskih programa.
  3. Cirkon je biokompatibilan i ne izaziva iritaciju gingive sa kojom je u kontaktu, niti rubnu prebojenost gingive koja se ponekad može javiti kod metalkeramickih krunica.
  4. Ako dođe vremenom do povlačenja desni rub krunice je manje primetan nego kod metalkeramičke krunice jer cirkon ima boju sličnu zubu.
  5. Cirkonijum je bolji toplotni izolator, pa smanjuje toplodne nadražaje na pulpu zuba.
  6. Cirkonijum propušta rendgen zrake pa se na snimku mogu otkriti eventualni karijesi ispod krunice.