Hemisekcija

Hemisekcija je oralnohirurška metoda kojom se kod višekorenih zuba odstranjuje koren zuba koji nije moguće lečiti. Tom prilikom se preostali koren koristi kao nosač vestačke krunice (metalokeramičke ili cirkonske).

Zamenjujući krunicu prirodnog zuba, postavljena krunica u potpunosti zadovoljava funkcionalne i estetske kriterijume.

Kada je indikovana hemisekcija zuba?

Hemisekcija zuba je indikovana u sledećim slučajevima:

  • Kada kod zuba koji imaju više korenova na jednom od njih postoji toliko dubok koštani džep da ga nije moguće sanirati. U isto vreme, drugi koren je očuvan, odnosno nije toliko zahvaćen parodontopatijom, pa se može izlečiti.
  • Kada je na jednom od korenova došlo do rizalize (razgradnje ili resorpcije korena zuba) zbog nekog patološkog procesa na korenu.
  • U gornjoj vilici, gde su molari trokoreni, može se desiti da postoji koštani džep na dva manja korena, a da je treći očuvan.

Dva manja korena su postavljena bukalno (prema obraznoj strani), dok je treći, koji je postavljen palatinalno (prema nepcu), očuvan. Tada se dva manja korena mogu izvaditi. Treći, koji je pozicioniran prema tvrdom nepcu, može se zadržati. Razlog tome je što je on dosta duži i dovoljno čvrsto u kosti. Te karakteristike omogućavaju da se na njemu, posle punjenja kanala korena zuba, postavi odgovarajuća protetska nadoknada.

Hemisekcija zuba – Kakav je proces izvođenja?

Po davanju lokalne anestezije (što ovu intervenciju čini bezbolnom), pristupa se vertikalnom presecanju krunice i korenova zuba. Zatim se koren zuba koji nije bilo moguće izlečiti izvadi.

Zatim se iz zubnog korena koji se zadržava izvadi živac (takođe pod lokalnom anestezijom), pa se taj koren ispuni specijalnom masom.

Posle nekoliko dana se deo ispuna izvadi iz korena. Potom se izmodelira nadogradnja, koja će biti cementirana u koren zuba po njenom izlivanju u laboratoriji.

Na tu nadogradnju se cementira definitivni protetski rad: keramička, metalokeramička ili cirkonska krunica. Bilo koja od njih da bude odabrana, krunica prirodnog zuba biće u potpunosti funkcionalno i estetski zamenjena.

ŠEMATSKI PRIKAZ HEMISEKCIJE (DENTAL CENTAR SLAVIJA)

Hemisekcija – Koje su alternative ovoj metodi?

Alternative ovoj metodi su vađenje celog zuba, a zatim nadoknada tog zuba izradom klasičnog mosta ili ugradnjom jednog implantata.

Koje su prednosti ove metode u odnosu na izradu mosta ili ugradnju implantata?

Kod izrade klasičnog mosta, ako postoje susedni zubi, jedan od njih (a najčešće dva) morao bi se ostrugati (izbrusiti) da bi se taj most postavio. Cena takvog zbirnog zahvata bi bila tri puta veća.

Da li je bolji prirodni koren zuba ili implantat?

Kod pitanja da li je bolji implantat kao veštački zamenik korena zuba ili prirodni koren zuba, izvesno je da je bolji koren prirodnog zuba. U svakom slučaju, ugradnja implanta sa krunicom je višestruko skuplja od krunice postavljene na koren zuba koji je sačuvan postupkom hemisekcije.

Imajući u vidu sve gore izneto, metoda hemisekcije je nesumnjivo pravi izbor ako postoji dvokoreni zub kod kojeg se jedan od korenova mora izvaditi.

Višedecenijsko iskustvo specijalista Dental centra Slavija sa hemisekcijom i sa ugradnjom implanata, to nesporno potvrđuje.