Endodoncija – lečenje kanala korena zuba

Šta je to endodontski tretman kanala korena zuba?

Pod ovim terminom se podrazumeva vađenje pulpe zuba koja je u narodu poznatija kao vađenje živca i lečenje kanala korena zuba. Pulpa zuba je ustvari splet krvnih sudova, nerava i vezivnog tkiva, smeštenih u krunici i kanalu korena zuba. Pulpa može biti vitalna (živa) i gangrenizna (“mrtva”).

Koja je uloga pulpe zuba?

U početku pulpa ima ulogu u razvoju zuba, a kad je rast zuba završen, vrši ishranu zuba i prenosi nadražaje na bol, hladno i toplo.

Kada pulpa reaguje na bol?

Kod zdravog zuba pulpa blago reaguje na veće nadražaje hladnog i toplog. Kada je zub zahvaćen dubljim karijesom ili je polomljen do pulpe javljaju se bolni nadražaji koje zovemo pulpitis.

Kakav pulpitis može biti?

Pulpitis moze biti akutni i hronicni.

Do akutnog pulpitisa uglavnom dolazi kod preloma zuba kada je pulpa direktno izložena spoljnim nadražajima i kod dubokih karijesa kada je pulpa izložena agresivnom delovanju bakterija i toksina. Kod akutnog pulpitisa javljaju se jaki bolovi i pacijenti su prinudjeni da potraže pomoć stomatologa.

U takvim slučajevima indikovano je vađenje pulpe pod lokalnom anestezijom kako bi ova intervencija bila bezbolna, i sanacija korena zuba.

Kod hroničnog pulpita bolovi nisu tako jaki pa se dešava da se pacijenti ne obrate stomatologu i da hronični pulpit vremenom dovede do odumiranja pulpe i stvaranja gangrene zuba.

Kako se leči pulpitis?

Pulpitis se može lečiti konzervativno medikamentima, ako takvo lečenje ne uspe primenjuje se vađenje pulpe. U narodu je ova intervencija poznata kao vađenje živca i uglavnom je povezana sa osećajem neprijatnosti i straha.

Ova intervencija se izvodi u lokalnoj anesteziji i potpuno je bezbolna.

Po dejstvu anestezije, stomatolog specijalnim nerv iglicama vadi živac, proširuje i dezinfikuje kanal korena kako bi se on mogao napuniti specijalnom masom za punjenje.

Kod proširenja kanala korena koristi se aparat apex lokator, koji zvučnim i svetlosnim signalom upozorava stomatologa da ne prelazi iglama u kost iznad vrha korena.
Kad je kanal korena napunjen napravi se kontrolni snimak i ako je sve u redu na tom zubu u zavisnosti od veličine defekta pravi se plomba, inlej, onlej, ili krunica. Ako koren nije dobro napunjen radi se revizija punjenja.

Kako se leči gangrena zuba?

Kod gangrene pulpe došlo je do infekcije i njenog odumiranja.

Infekcija može biti samo u kanalu korena ili se proširiti preko vrha korena u viličnu kost.

Kod gangrene koja je ograničena samo na kanal korena zbog infekcije koja može preći i u bočne kanaliće korena, potrebno je u više seansi proširiti kanal korena, u koji se stavljaju odredjeni dezificijensi kako bi eliminisali infekciju.

Kada se infekcija sanira prelazi se na punjenje kanala korena.

Kada je kod gangrene infekcija prešla preko vrha korena i proširila se na viličnu kost može doći do stvaranja granuloma ili ciste. U tim slučajevima lečenje je hirurško.

Kada dolazi do neuspeha lečenja gangrene zuba?

Koren zuba pored centralnog najvećeg kanala ima na vrhu korena i više malih poprečnih kanalića. Kada se infekcija proširi i na te bočne kanaliće njih je nemoguće očistiti iglama.
Kada se koren zuba napuni a zaostale bakterije u poprečnim kanalićima vremenom nadvladaju odbrabeni mehanizam organizma dolazi do infekcije okolne vilične kosti. U takvim slučajevima jedini način lecenja je hirurški.

Koji su uzroci neuspeha endodontskog lečenja kanala korena zuba?

  • Lom igle u kanalu korena zuba koja se ne može više izvaditi. Do lomljenja igle najčešće dolazi ako se igle ne zanavljaju pa se sa jednom iglom dugo radi. Igla zbog česte sterilizacije postaje krta i lako se lomi.
  • Foss root (krivi put) kada se sa iglom probije koren zuba i uđe u viličnu kost sa strane.
  • Nedovoljno napunjen kanal korena masom za punjenje.
  • Prepunjen kanal korena i masa za punjenje plasirana u viličnu kost preko vrha korena.
  • Upotreba nesterilnih igala.

Kod lečenja kanala korena zuba može doći i do komplikacija:

  • U gornjoj vilici može se iglama probity sinus ili masu za punjenje ubaciti u vilični sinus i tako izazvati upalu sinusa.
  • U donjoj vilici može se povrediti donjevilični sinus.

Na žalost, sve ove komplikacije se izazvaju greškom stomatologa, a one su uglavnom rezultat nedovoljne obučenosti za ovu važnu granu stomatologije.

Kako se radi restauracija zuba posle endodontskog lečenja?

U zavisnosti u veličine oštećenja krunice zuba primenjuju se razne metode.
Ako je oštećenje krunice manje ono se može nadoknaditi plombom.

Ako je defekt veći može se sanirati inlejom ili onlejom.

Endodoncija - Dental centar Slavija

Ako nedostaje veliki deo ili cela krunica zuba nju je moguće nadomestiti izradom nadogradnje na koju se cementira metalo keramička ili cirkonijum keramička krunica.

Endodoncija - Dental centar Slavija
SLIKA NADOGRADNJE
Endodoncija - Dental centar Slavija
KERAMIČKA KRUNICA