Šta je to hollywood smile (holivudski osmeh)?

Kad se kaže hollywood smile pod tim izrazom se obično podrazumeva jako bela boja zuba i njihov pravilan niz.

Moda ovakvog izgleda se proširila po svetu kada su poznati američki glumci i ljudi iz sveta šou biznisa počeli da se pojavljuju na raznim manifestacijama dodele nagrada za dostignuća iz oblasti filma i muzičkog šou biznisa.

Fabrike koje proizvode materijale za pravljenje krunica i vinira napravile su ključeve (mustre) po kojima se određuju boje zuba. U tim ključevima koji imaju više boja, najsvetlija je boja pod oznakom A1, pa su dalje tamnije za po nijansu A2, A3, itd.

Da bi se dobila boja zuba koja se obično podrazumeva pod izrazom holivudski osmeh, koriste se „bleach boje“.

Holivudski osmeh - Dental centar Slavija
KLJUČ PO KOJEM SE ODREĐUJU BOJE

Ova boja je svetlija od najsvetlije boje iz standarnog ključa boja, a i ove boje se razlikuju u nijansama od 1 do 4, pri čemu je boja pod brojem jedan najsvetlija a ostale su nešto tamnije.

Preuzeto Laticia Gibson

Koje nepravilnosti se mogu korigovati holivudskim osmehom?

  1. razne diskoloracije na zubima (tetraciklinska prebojenost, razne vrste mrlja, kredaste ili žute)
  2. kratki ili predugački zubi
  3. razmaci između zuba
  4. totalna bezubost

Čime se može postići hollywoode smile?

Hollywoode smile se može postići vinirima, krunicama i protetskim radovima na implantima bilo da su pojedinačne krunice, mostovi ili proteze.

Viniri

Viniri se koriste kada je pored boje potrebno postići i manje korektivne nepravilnosti zuba.
Viniri su ljuspice koje mogu biti napravljene od kompozita ili keramike. Keramički viniri su bolji od kompozitnih jer ne menjaju boju

IZGLED KOMPOZITNIH VINIRA

Viniri - Dental centar Slavija
DENTAL CENTAR SLAVIJA
PRE
Viniri - Dental centar Slavija
DENTAL CENTAR SLAVIJA
POSLE

Krunice

Kada je pored promene boje zuba potrebno korigovati veće nepravilnosti zuba u veličini i položaju, bolje je to rešiti pravljenjem krunica, a ako nedostaju neki zubi – izradom mostova ili implantata na koje se postavljaju krunice ili mostovi.

Krunice se mogu praviti od metal keramike ili cirkon keramike. Za postizanje izgleda holivudskog osmeha bolje je raditi krunice od cirkona (pročitaj više).

Slika pre postavljanja krunica - Dental centar Slavija
DENTAL CENTAR SLAVIJA
PRE
Slika posle ugradnje keramičkih krunica - Dental centar Slavija
DENTAL CENTAR SLAVIJA
POSLE
HOLLYWOOD SMILE SA KERAMIČKIM KRUNICAMA

Implantati

Danas je dosta popularno rešavati totalnu bezubost metodom all on 4 ili all on 6.

All on 4 je metoda kojom se na samo četiri ugrađena implanta u jednoj vilici postavlja protetski rad i tako rešava totalna bezubost. Naravno, na tako ugrađene implante, ako je to želja pacijenta, postavljaju se pravilno raspoređeni blistavo beli zubi kako bi se postigao izgled holivudskog osmeha (pročitaj više).

HOLLYWOOD SMILE ZUBI URAĐENI NA IMPLANTIMA

Koja je procedura izrade hollywood smile u našem centru?

  1. Kod prve posete, na osnovu rendgenskog snimka i detaljnog kliničkog pregleda svih zuba i desni u ustima, pravimo plan terapije.Ako ima pokvarenih zuba ili nekih procesa na vrhovima korenova, prvo počinjemo sa sanacijom istih. Takođe, posebno obraćamo pažnju na stanje gingive i eventualnog početka parodontopatije koje moraju obavezno biti sanirane pre odluke o bilo kakvom početku izrade holivudskog osmeha.
  1. U drugoj poseti, kada su svi zubi i desni sanirani pristupa se brušenju zuba i uzimanju otiska. Način i količina brušenja zuba zavisi od toga da li se prave viniri (ljuspice) ili krunice.
    Kada su zubi izbrušeni uzima se otisak i šalje u zubotehničku laboratoriju. Na osnovu otiska brušenih zuba specijalnim kompjuterskim programom zubni tehničar modelira i izrađuje u plastici izgled budućih zuba.
  2. U trećoj poseti pacijentu se postavlja probni plastični protetski rad na zube. Tada pacijent može na miru, bez žurbe i uz konsultaciju sa stomatologom i eventualno sa osobom do čijeg mu je mišljenja stalo, da kaže sve šta bi eventualno želeo da se kod definitivnog rada izmeni. Kod ove probe moguće je menjati dužinu zuba (da bude kraća ili duža), formu zuba (oštrije ili zaobljenije ivice zuba, nagib ili debljinu zuba itd.). Kada se pacijent odluči i tačno definišemo kako bi žzeleo da njegovi budući Hollywood Smile zubi izgledaju, dajemo tačna uputstva zubnom tehničaru da pristupi izaradi definitivnog protetskog rada od keramike ili cirkon keramike, u zavisnosti od zahteva pacijenta.
  1. U četvrtoj poseti se cementira protetski rad a dan kasnije se vrši jos jedna kontrola zagrižaja i ako je potrebno vrše se sitna podešavanja okluzije.

Posebno ističemo da smo za pacijente iz inostrastva tokom dugo godina iskustva razvili posebne procedure kojima se znatno skraćuje vreme potrebno za izradu Hollywood Smile izgleda.
Tako smo naročito kod pacijenata kojima je potrebno prethodno ugraditi implantate a nemaju dovoljno kosti u vilici, istovremeno radimo sinus lift, ugrađujemo veštačku kost i implantat.

U donjoj vilici, ako je pomeranjem donjeviličnog živca moguće dobiti dovoljnu visinu kosti, za ugradnju implanta, istovremeno u zavisnosti od situacije, vršimo lateralizaciju ili transpoziciju donjeviličnog živca i ugradnju implanta.

Hollywood smile - Dental centar Slavija
DENTAL CENTAR SLAVIJA
HOLLYWOOD SMILE