VINIRI

Viniri mogu biti izrađeni od keramike i od kompozita. Keramički viniri (ljuspice), su tanak sloj keramike koji se izrađuju laboratorijski i cementiraju se uglavnom na prednjim površinama sekutića i očnjaka. Keramički viniri zbog svoje osobine prozirnosti i translucencije koja je najsličnija gleđi zuba, postali su u zadnje vreme vrlo popularni kao odlična protetsko estetska nadoknada.

Viniri - Dental centar Slavija
Preuzeto Laticia Gibson

Kada je indikovana izrada vinira?

 1. Kada na spoljnim površinama prednjih zuba postoji abrazija, pa bi se izradom krunice moralo mnogo više ostrugati zubne supstance.
 2. Kada na zubu postoji prebojenost koja se ne može otkloniti izbeljavanjem zuba (tetraciklinska prebojenost, gangrenozni zub koji je mnogo promenio boju).
 3. Kod manjih preloma incizalne (sečivne) ivice prednjih zuba.
 4. Vinirima se mogu ispravljati manje nepravilnosti položaja zuba.
 5. Keramički viniri vremenom ne menjaju boju.

 

Kako se pripremaju zubi za izradu vinira?

Preparacija zuba za izradu vinira postiže se brušenjem prednjih površina zuba. Debljina brušenja zuba iznosi od 0,3 do 0,9 mm i ne brusi se preko cele površine zuba isto.

Kod manjih prebojenosti zuba prave se što tanji viniri pa je potrebno i minimalno brušenje zuba. Kod jačih diskoloracija mora se napraviti deblji vinir kako se prebojenost zuba ne bi prozirala kroz vinir i shodno tome se i zub mora brušenjem istanjiti. Kod korekcije položaja zuba količina brušenja u mnogome zavisi od odnosa brušenog zuba sa susednim zubima.

Ako su zubi vitalni na kojima treba postaviti vinire prvo se da lokalna anestezija da bi brušenje zuba bilo potpuno bezbolno. Kad je anestezija delovala, prednja površina zuba se brusi a, debljina sloja zuba koji se brušenjem tanji zavisi od situacije u ustima i šta se želi postići.

Važno je istaći da je minimalna debljina brušenja gleđi od 0,3 do 0,9 mm. Obzirom da je za promenu jedne nijanse boje potrebna debljina keramičkog vinira od 0,2 mm.

Kad se kaže no-prep viniri – treba da znači da kod ove tehnike nije potrebno brušenje zuba. To je moguće u vrlo retkim slučajevima. U ogromnom broju slučajeva potrebno je makar 0,2 mm zbrusiti zub da bi se boja zuba promenila za jednu nijansu i dobio zadovoljavajući estetski efekat.

Kada su prednje površine zuba dovoljno istanjene uzima se otisak prebrušenih zuba. Otisak se uzima specijalnom masom za otiske ili skeniranjem prebrušenih zuba. Na osnovu otiska ili skena zuba, zubni tehničar na kompjuteru modelira oblik budućih vinira. Kada je definitivno izmodelirao oblik vinira, on preko kompjutera šalje komandu frez mašini, da iz kocke keramike iseče zadati oblik i veličinu vinira. Ova tehnika izrade vinira zove se CAD-CAM tehnologija.

Kako se koriguje boja vinira?

Kada je keramički vinir gotov ako kod probe u ustima njegova boja ne odgovara u potpunosti boji susednog zuba, ona se može korigovati dodavanjem tanjeg sloja keramike u prahu na vinir, koji se pečenjm u peći sjedini sa vinirom. Ako se ni tada ne postigne željena boja, onda se može još doterati tankim slojem kompozitnog cementa.

Kako se vinir cementira na zub?

Kada se kod probe vinira ustanovi da boja, oblik i naleganje vinira na zub odgovaraju, prelazi se na cementiranje vinira. Prvo se najetkaju (nagrizu) kiselinom unutrašnja strana vinira i spoljašnja strana zuba na koju treba vinir nalepiti. Kada se najetkaju treba ih dobro isprati sprejom vode i zatim temeljno posušiti.

Vinir se cementira na zub upotrebom adheziva i svetlosno polimerizujućeg kompozitnog materijala. Ova faza rada je veoma važna jer čvrstoća i trajnost veze zuba, vinira i polimerizujućeg kompozitnog materijala određuju uspešnost celokupnog protetskog zahvata.

Prednost vinira u odnosu na krunicu je što se kod izrade vinira mora daleko manja količina zuba izbrusiti.

Šta su to keramički inleji?

Onleji su keramičke nadoknade kojima se rekonstruišu veći nedostaci krunice zuba, bilo da su nastale kao posledica karijesa ili preloma dela zuba. Obično se onlejima nadoknađuje deo ili cela grizna površina zuba.

Kako se prave onleji?

U zavisnosti od defekta zuba, vrši se preparacija kaviteta krunice zuba. Zatim se uzima klasičan otisak ili se skenira preparisana krunica zuba. Otisak se šalje u zubotehničku laboratoriju gde se najnovijom CAD-CAM tehnologijom, na osnovu otiska, kompjuterski vođenom frez mašinom iz kocke napravi onlej.

Onlej se cementira na krunicu zuba.

Onlej je zamena za krunicu i kada ga je moguće ugraditi on je bolje rešenje od krunice.

Kada se krunica zuba može nadoknaditi onlejom one je bolje rešenje od krunice jer se manje brusi zub i više čuva koštano zubno tkivo.

KOMPOZITNI VINIRI

Indikacije za izradu kompozitnih vinira su gotovo iste kao i za izradu keramičkih vinira.

Koje su prednosti kompozitnih vinira u odnosu na keramičke?

 1. Kompozitni viniri se daleko jednostavnije i brže prave.
 2. Ako je mala prebojenost zuba često prednju površinu nije ni potrebno brusiti jer se nanosi vrlo tanak sloj kompozita, kojim se postiže zadovoljavajući efekat.
 3. Ako se deo fasete okrnji ili odvali moguće ga je jednostavno i brzo nadoknaditi bez skidanja cele fasete sa zuba.
 4. Cena izrade kompozitne fasete u odnosu na keramičku je višestruko niža.
Viniri - Dental centar Slavija
DENTAL CENTAR SLAVIJA
PRE
Viniri - Dental centar Slavija
DENTAL CENTAR SLAVIJA
POSLE

Koje su mane kompozitnih vinira u odnosu na keramičke?

 1. Kompozitni viniri posle nekoliko godina menjaju boju i moraju se popraviti ili napraviti novi.
 2. Kompozitni viniri su mekši i mogu se lakše odlomiti mada je nadoknada odlomljenog dela jednostavna i brza. U našoj ordinaciji se ova popravka ne naplaćuje ako se dogodi u razdoblju od pet godina.